Sveicināti dārgie sekotāji!

08.07.2022

Sveicināti dārgie sekotāji!
Šodien vēršamies pie jums ar ne tik pozitīvu ziņu, bet uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums.
Iespējams, daudzi jau ir dzirdējuši par radušos situāciju, bet vēlamies apstiprināt izskanējušo informāciju par to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vienpusējā kārtā ir izbeigusi līgumus ar mūsu uzņēmumu par darbu izpildi objektos “Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī”, “Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi Daugavpilī” un “Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī”.


Vispirms vēlamies izteikt mūsu atvainošanos Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kurus radusies situācija skar tiešā veidā, un apliecināt, ka  esam centušies darīt visu iespējamo, lai būvdarbu izpilde tiktu pabeigta, tomēr pasūtītājs ir lēmis citādi.
Kā zināms, šī būvniecības sezona nevienam nav iesākusies viegli, ņemot vērā ievērojamo būvniecības izmaksu pieaugumu. Cenšoties rast risinājumu, mēs bijām vērsušies pie pasūtītāja ar lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt papildus finansējumu minētajiem objektiem, lai uzņēmums varētu pabeigt darbus bez dramatiskiem zaudējumiem. Neskatoties uz to, ka sākotnēji tika solīts, ka risinājums tiks atrasts, tomēr galu galā pasūtītājs pieņēma lēmumu par līgumu vienpusēju izbeigšanu. Vienlaikus tika paziņots par vēršanos apdrošināšanas kompānijā ar pieteikumu par līgumu saistību izpildes garantijas summu ieturēšanu pilnā apmērā. Kopējā līgumu saistību izpildes garantiju summa sastāda gandrīz 100 000,00 EUR. Tādejādi šo summu mūsu uzņēmums būs spiests izmaksāt apdrošinātājiem, lai varētu turpināt savu darbību. Lieki piebilst, ka šāds pasūtītāja lēmums mums nav saprotams, ņemot vērā valstī noteiktās rekomendācijas un mūsu gatavību jebkuriem kompromisiem. No mūsu puses tika piedāvāti gan tehnisko risinājumu grozījumi, kas ļautu samazināt būvizmaksas, gan lūgts rast iespēju vismaz daļēji segt radušos zaudējumus.
Bet acīmredzot pasūtītājs nebija ieinteresēts situācijas atrisināšanā nevis tādēļ, ka nebūtu iespējams piesaistīt finansējumu, bet gan kādu citu iemeslu dēļ, kas ļoti iespējams saistīti ar Daugavpilī valdošā politiskā spēka interesēm.
Tas kādēļ esam nonākuši pie šādiem secinājumiem ir balstīts uz sekojošiem faktiem:
-pirmkārt, šodien ir kļuvis zināms, ka vairākiem citiem būvuzņēmējiem Daugavpilī finansējums ir piešķirts. Turklāt piešķirts pat tāda objekta ietvaros, par kuru cenu piedāvājums sniegts šī gada pavasarī, proti, brīdī, kad apstākļi, kas noveduši pie cenu pieauguma jau bija iestājušies. Vai nešķiet aizdomīgi?! Tomēr esam priecīgi, ka ir uzņēmumi, kas saņēmuši papildus finansējumu.
-otrkārt, jau pagājušajā nedēļā Daugavpilī populārās interneta vietnēs parādījās raksti, kuros vēstīts par to, ka SIA “DSM Meistari” atteicies izpildīt darbus kā rezultātā ir nācies izbeigt līgumus, kas absolūti neatbilst patiesībai. Domājams Daugavpils iedzīvotājiem arī tāpat ir zināms, kuras personas ietekmē atsevišķu mēdiju darbību pilsētā.
- treškārt, pēc tam, kad tika saņemta informācija par līgumu izbeigšanu, SIA “DSM Meistari” iesniedza vēstuli ar lūgumu iesaistīties konflikta risināšanā visiem Daugavpils pilsētas domes deputātiem, tomēr no pilsētā valdošās koalīcijas pārstāvjiem saņēmām tikai apvainojumus sociālajos tīklos, nevis konstruktīvu dialogu, pretēji vairāku citu pilsētas domes deputātu reakcijai, kuri atsaucās uz aicinājumu un bija ieinteresēti noskaidrot notiekošā apstākļus.
Varam piebilst tikai to, ka pasūtītājs ir lēmis par labu ne tikai tam, lai Daugavpils pilsētu vēl kādu laiku rotātu kārtējie nepabeigtie objekti, bet arī par labu tam, lai pakļautu milzīgiem finansiāliem zaudējumiem un riskiem uzņēmumu, kas nodarbina ievērojamu skaitu pilsētas iedzīvotāju. Izsakot milzīgu atvainošanos visiem Daugavpils iedzīvotājiem, vēlam veiksmīgu un produktīvu dienu!

« atgriezieties

Mūsu pakalpojumi